Dane adresowe

Kodent - dystrybutor systemu ApaCare na terenie Polski

Firma Handlowo-Edukacyjana „KodeNt”


ul. Dzika 19/23 m. 68 11
00-172 Warszawa
Tel +48 22 635 45 41
Fax +48 22 635 45 41
e-mail kodent@kodent.com.pl
Dane formalne

NIP: 118-067-71-17

Dane do przelewów

Bank: PKO BP
Nr konta:
83 1020 1097 0000 7702 0160 0303

Wyłączenia odpowiedzialności:

Informacje zawarte na stronie www.apacare.pl przekazuje się użytkownikowi w postaci, w jakiej są udostępniane, dla własnych wewnętrznych celów użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji ani innych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji jakości, zgodności z przeznaczeniem, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw. W żadnych okolicznościach FHU "KodeNt" nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek podmiotu za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne bądź wynikowe szkody w związku z korzystaniem z w/w witryny lub poleganiem na jakichkolwiek informacjach lub materiałach udostępnionych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem wszelkich innych witryn sieci web, do których hiperłącze zawiera w/w witryna, w tym między innymi za odszkodowania wynikające z utraty zysków, zakłóceń w działalności gospodarczej bądź utraty danych, nawet jeżeli FHU "KodeNt" został w sposób wyraźny powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji i oświadczeń, dlatego powyższe wyłączenia mogą nie obowiązywać w przypadku części użytkowników.

Data przygotowania informacji: kwiecień 2012.

 

Do góry